EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Metalex d.o.o.
Regija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Adresa: Magistralni put bb, 78430 Prnjavor
Tel: 051 645 611
Ostala prodajna mjesta