EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Merkur komerc
Regija: Vojvodina
Adresa: 9. januara, 23000 Zrenjanin
Tel: 023-540-003
E-mail: merkurkomerc@open.telekom.rs
Ostala prodajna mjesta