EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Marić-Promet d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Draževići bb, 71250 Kiseljak
Tel: +387 (0)30-878-200
Fax: +387 (0)30-878-300
E-mail: maricpromet@net.hr
Ostala prodajna mjesta