EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Mandić-komerc d.o.o.
Regija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Adresa: Kninska bb, 74400 Derventa
Tel: 053 312 890
E-mail: mandic@doboj.net
Ostala prodajna mjesta