EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Lišćevica-Promet d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Moševička 26, 71387 Podlugovi
Tel: +387 (0)61-479-190
E-mail: liscevica_promet@bih.net.ba
Web: http://liscevicapromet.com/
Ostala prodajna mjesta