EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
KALESIJA PROMET
Regija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Adresa: PRNJAVOR BB, KALESIJA
Tel: 035/631-565
E-mail: k.promet@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta