EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Juma company d.o.o.
Regija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Adresa: Ivana Gorana Kovačića bb, 78000 Banja Luka
Tel: 051 300 562
E-mail: jumakom@gmail.com
Ostala prodajna mjesta