EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Ira grad d.o.o.
Regija: Grad Zagreb
Adresa: AV. VEČESLAVA HOLJEVCA BB, Zagreb
Tel: 01-6600-046
Fax: 01-6601-244
E-mail: ira-grad@zg.htnet.hr
Ostala prodajna mjesta