EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Hodzex d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Moševićka 5, 71387 Ilijaš
Tel: +387 (0)61-268-557
E-mail: hodzeks.ilijac@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta