EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Hlad U.T.O.
Regija: Zadarska
Adresa: Donji Karin 9, 23452 Karin
Tel: 023- 891-914
Fax: 023-7890-1915
Mob: 098-817-690
Ostala prodajna mjesta