EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Haliti SH P K
Regija: Kosovo
Adresa: Ndertimi Doganaj Kaçanik
Tel: 044-501-769
Kontakt osoba: Mushtisht Suharek
Ostala prodajna mjesta