EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Grandex d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Gnojnice bb, 88000 Mostar
Tel: +387 (0)61-134-363
E-mail: grandex@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta