EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Gramas d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Safeta Zajke 179, Rajlovac, 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33-765-605
E-mail: info@gramas.ba
Web: http://www.gramas.ba/
Facebook: https://www.facebook.com/gramasdoo/
Ostala prodajna mjesta