EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
GP Bošnjak promet d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Magistrala bb, 88440 Prozor-Rama
Tel: +387 (0)36-771 808
E-mail: bosnjakpromet@yahoo.com
Ostala prodajna mjesta