EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Fortex d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Sinan paše Sijerčića 19, Goražde
Tel: +387 (0)61-167-056
E-mail: fortex@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta