EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Ekor d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Vrandučka bb (Poslovna zona Pečuj), 72000 Zenica
Tel: +387 (0)61-176-440
E-mail: mirnesoruc@gmail.com
Ostala prodajna mjesta