EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Duljević d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Vreoca 59, 71210 Ilidža, Sarajevo
Tel: +387 (0)61-269-366
E-mail: elvir.duljevic@duljevic.com
Ostala prodajna mjesta