EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
CENTER TEHNIKE IN GRADNJE MURSKA SOBOTA
Regija: Slovenija
Adresa: Plese 1, Murska Sobota
Tel: +386 2 521 4608
Fax: 02 512 4891
E-mail: Matjaz.berghaus@mercator.si
Ostala prodajna mjesta