EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
CENTER TEHNIKE IN GRADNJE LJUTOMER
Regija: Slovenija
Adresa: Babinska cesta 1, Ljutomer
Tel: +386 2 585 8010
Fax: 02 585 8011
E-mail: tomislav.golob@mercator.si
Ostala prodajna mjesta