EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Beta – B
Regija: Vojvodina
Adresa: Temerinski put 22, 21000 Novi Sad
Tel: 021-641-1025
E-mail: beta-be@eunet.rs
Ostala prodajna mjesta