EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Barić d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Jehovac, 71250 Kiseljak
Tel: +387 (0)30-875-444
E-mail: baric@baric.ba
Web: http://www.baric.ba/
Ostala prodajna mjesta