EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Badžo com doo
Regija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Adresa: Poduzetnička zona, Dusine broj 9, Orašje
Tel: 00387-31-717-225
Mob: 00387-61-152-334
E-mail: badzo.com@tel.net.ba
Ostala prodajna mjesta