EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Babić d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Neretvanska bb, 88420 Jablanica
Tel: +387 (0)36-752-881
E-mail: tehsector3@babic-jablanica.com
Ostala prodajna mjesta