EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Arhaz d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Moševićka 115, 71387 Ilijaš
Tel: +387 (0)33-400-440
Fax: +387 (0)33-400-445
E-mail: arhaz.doo@bih.net.ba
Web: http://arhaz.ba/
Ostala prodajna mjesta