EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
APTR – Kovačević
Regija: Vojvodina
Adresa: Kralja Petra bb, 21311 Čerević
Tel: 021-876-211
Ostala prodajna mjesta