EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Almy d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Vrandučka bb (Poslovna zona Pečuj), 72000 Zenica
Tel: +387 (0)32 446 500
Fax: +387 (0)32 446 501
E-mail: komercijala@almy.ba
Ostala prodajna mjesta