EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Regija: Grad-Zagreb

Mesekov put 9, 10090 Zagreb-Susedgrad
Antun Kušer
Tel: 01/3473-130
Fax: 01/3473-130
Član HUK-a

Ostali krovopokrivači