Kraj akcijske ponude – siguran dom uz Nexe krov

Nexe crijep - gradimo povjerenje

Objavljeno: 18.03.2016.

S danom 18.03.2016.g. objavljujemo završetak akcije pod nazivom SIGURAN DOM UZ NEXE KROV u organozaciji Dilja d.o.o.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju!

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]