EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije

EU projekt javne nabave – ulaganje u energetske učinkovitosti

Objavljeno: 27.04.2022.

„Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.“

Javne nabave objavljene su na stranicama strukturnifondovi.hr .

Poziv na dostavu ponuda za Kolni mlin:

(Link 1 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Robotizirane linije za slaganje, skidanje i pakiranje:

(Link 2 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Vagone tunelske peći:

(Link 3 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Rekonstrukciju krovišta u pogonu Našice, B. Radića 200, Našice:

(Link 4 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Rekonstrukciju krovišta u Pogonu 1, Ciglarska 33, Vinkovci:

(Link 5 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Sunčanu elektranu Dilj Našice:

(Link 6 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Sunčanu elektranu Dilj Vinkovci:

(Link 7 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)

Poziv na dostavu ponuda za Rekonstrukciju krovišta u Pogonu 1, Ciglarska 33, Vinkovci (ponovljena javna nabava za nastavak prekinutih radova):

(Link 8 ➔ Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.)


Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.

Naziv projekta:

Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.

Opis projekta:

Veliko učešće energije u cijeni koštanja krajnjeg proizvoda dovelo je u fokus potrebu za smanjenjem potrošnje energije kroz projekt povećanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz OIE. Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE iz EU fondova omogućuje provedbu ovakvih projekata, jer u okviru bazne djelatnosti uvijek ima projekata s kraćim vremenom povrata investicije.

Mjere energetske učinkovitosti i ugradnja upreme za korištenje obnovljivih izvora energije provode se u pogonu Dilj (Ciglarska 33, Vinkovci) i pogonu Našice (B. Radića 200, Našice).

Projektna cjelina sastoji se od sljedećih elemenata:

a) Dijelovi proizvodnog pogona na kojima se provode mjere energetske učinkovitosti:

 1. Zamjena vagona tunelske peći (pogon Našice)
 2. Zamjena automatike uvođenjem robotiziranih linija za slaganje, skidanje i pakiranje (pogon Našice)
 3. Zamjena distribuiranih vakuum pumpi centralnim sustavom za proizvodnju vakuuma veće energetske učinkovitosti i frekventnom regulacijom (pogon Dilj)
 4. Zamjena starog kompresora novim frekventno upravljanim, energetski učinkovitijim (pogon Dilj i pogon Našice)
 5. Zamjena stroja za pročišćavanje gline „prečistača“ energetski efikasnijim strojem „kolnim mlinom“ (pogon Dilj)
 6. Modernizacija rasvjete – zamjena starih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama (pogon Dilj i pogon Našice)
 7. Uvođenje pametnih brojila za praćenje potrošnje električne energije na mjestima značajne potrošnje (pogon Dilj i pogon Našice)
 8. Ugradnja centralnog nadzorno-upravljačkog sustava koji komunicira sa pametnim brojilima i obrađuje te prikazuje obrađene podatke dobivene od pametnih brojila (pogon Dilj i pogon Našice)

b) Ugradnja opreme za korištenje OIE:

 1. Priprema (rekonstrukcija) krovišta za ugradnju FNE (pogoni Dilj i Našice)
 2. Ugradnja FNE nazivne snage 1,32 MW (pogon Dilj) i 0,99 MW (pogon Našice) koja će se koristiti za napajanje električnom energijom cijelih proizvodnih pogona

Ciljevi projekta:

 1. Projektom „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.“ planira se na predmetu obuhvata smanjiti isporučena energija za 24,62  % (8.737 MWh/god),
 2. Proizvodnja više od 3.100.000 kWh električne energije godišnje iz energije sunca instaliranjem sunčane elektrane na krovovima proizvodnih pogona,
 3. Smanjenje emisija CO2 u okoliš za više od 2500 tona godišnje.

Ukupna vrijednost projekta: 32.732.575,90 kuna

EU sufinanciranje projekta: 16.190.534,96 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 01.2022. do 09.2024.

Kontakt osobe:

Igor Dodig, Voditelj projekta za Pogon 1 (igor.dodig@nexe.hr)

Ivan Marijanović, Voditelj projekta za pogon Našice (ivan.marijanovic@nexe.hr)