EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije

EU projekt javne nabave – pogon Slavonka

Objavljeno: 23.08.2021.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Javne nabave objavljene su na stranicama strukturnifondovi.hr .

Poziv na dostavu ponuda za Sunčanu elektranu 1,1 MW:

(https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pove-anje-energetske-u-inkovitosti-pogon-slavonka/)

Poziv na dostavu ponuda za električne viličare:

(https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pove-anje-energetske-u-inkovitosti-pogon-slavonka-3/)

Poziv na dostavu ponuda za Kolni mlin:

(https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/pove-anje-energetske-u-inkovitosti-pogon-slavonka-4/)

Poziv na dostavu ponuda za Izvršenje Građevinskih radova za pripremu montaže kolnog mlina:

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pove-anje-energetske-u-inkovitosti-pogon-slavonka-5/)Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti Pogon Slavonka

Opis projekta:

Pogon Slavonka na adresi Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, je dio tvrtke za proizvodnju građevinskog materijala Dilj d.o.o. koja se bavi proizvodnjom crijepa.

Veliko učešće energije u cijeni koštanja krajnjeg proizvoda dovelo je u fokus potrebu za smanjenjem potrošnje energije kroz projekt povećanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz OIE. Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE iz EU fondova omogućuje provedbu ovakvih projekata, jer u okviru bazne djelatnosti uvijek ima projekata s kraćim vremenom povrata investicije.

Projektna cjelina je „više dijelova proizvodnog pogona Slavonka i prateća zgrada“ nad kojima se provode mjere energetske učinkovitosti, ugradnja opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu i energetska obnova prateće zgrade proizvodnog pogona Slavonka (portirnice).

Projektna cjelina sastoji se od sljedećih elemenata:

a) Dijelovi proizvodnog pogona na kojima se provode mjere energetske učinkovitosti:

 1. Zamjena 4 distribuirane vakuum pumpe centralnim sustavom za proizvodnju vakuuma veće energetske učinkovitosti i frekventnom regulacijom
 2. Zamjena starog kompresora novim frekventno upravljanim, energetski učinkovitijim
 3. Zamjena stroja za pročišćavanje gline „prečistača“ energetski efikasnijim strojem „kolnim mlinom“
 4. Ugradnja frekventnog pretvarača i zamjena motora ventilatora recirkulacije vrućeg zraka pretkomore tunelske peći
 5. Iskorištenje otpadne topline kompresora za grijanje dijela proizvodnog pogona
 6. Modernizacija rasvjete – zamjena starih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama
 7. Uvođenje pametnih brojila za praćenje potrošnje električne energije na mjestima značajne
  potrošnje
 8. Ugradnja centralnog upravljačkog sustava koji komunicira sa pametnim brojilima i obrađuje te prikazuje obrađene podatke dobivene od pametnih brojila
 9. Zamjena 3 dizelska viličara za prijevoz i utovar crijepa sa električnim viličarima

b) Ugradnja opreme za korištenje OIE:

 1. Ugradnja FNE nazivne snage 1,1 MW koja će se koristiti za napajanje električnom energijom cijelog proizvodnog pogona Slavonka

Energetska obnova zgrada

a) Prateća zgrada proizvodnog pogona:

 1. Energetska obnova vanjske ovojnice pomoćne zgrade (porte)

Ciljevi projekta:

 1. Projektom „Povećanje energetske učinkovitosti Pogon Slavonka“ planira se na predmetu obuhvata smanjiti isporučena energija za 33,29 % (2,24 MWh/god),
 2. Proizvodnja više od 1.500.000 kWh električne energije godišnje iz energije sunca instaliranjem sunčane elektrane na krovovima proizvodnog pogona,
 3. Smanjenje emisija CO2 u okoliš za više od 700 tona godišnje.

Ukupna vrijednost projekta: 13.288.445,31 kuna

EU sufinanciranje projekta: 7.498.740,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 26.07.2020. do 25.07.2022.

Kontakt osoba: Igor Dodig, Voditelj projekta

E-mail: igor.dodig@nexe.hr