EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije

EU projekt javne nabave – pogon 1 DILJ d.o.o.

Objavljeno: 15.05.2019.

Dilj d.o.o. je dana 15.05.2019. objavio javnu nabavu za projekt :

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu 1 DILJ d.o.o.

Javna nabava je objavljena na Web stranicama Europski strukturuni i investicijski fondovi →

Objavljenu javnu nabavu je moguće vidjeti ovdje →


Europski strukturni i investicijski programi

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu 1 DILJ d.o.o.

Naziv korisnika: Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.

Opis projekta:

Projektom je predviđeno 7 mjera energetske učinkovitosti kojim se planira ostvariti ušteda na predmetu obuhvata ukupne energije za više od 21%.

Mjere predviđene projektom su:

1. Rekonstrukcija i nadogradnja jedne, tunelske peći, gašenje druge tunelske peći, smanjenje potrošnju toplinske energije i zadržavanje postojećeg kapaciteta proizvodnje.

Rekonstrukcija obuhvaća produljenje peći za po dva vagona s svake strane (dva na ulazu i na izlazu), prebacivanje opreme s peći 1 kako bi se smanjili troškovi ulaganja, kupovina dodatne potrebne opreme, te ugradnja novog SCADA sustava. Unutar peći mijenjaju se šine za transport vagona, popravljaju i produžuju kanali za brtvljenje pijeskom.

Rekonstrukcijom peći ostvarujemo sljedeće koristi:

2. Zamijena vagona tunelske peći novima, energetski efikasnijim, lakšim sa boljim brtvljenjem,

3. Uvođenje cjelovite regulacije procesa sušenje i pečenja putem sustava za mjerenje i nadzor (SCADA),

4. Uvođenje energetski učinkovite LED rasvjete u prostor strojarnice,

5. Zamjena elektromotora ventilator toplog zraka na peći 2. efikasnosti IE1 elektromotorom efikasnosti IE3 i ugradba sustava za regulaciju brzine vrtnje,

6. Uvođenje direktne kompenzacije jalove snage na motorima mlinova primarne prerade,

7. Ugradnja fotonaponske elektrane snage 20 kW – godišnja proizvodnja električne energije 22.000 kWh.

Ciljevi projekta:

1. Projektom će se smanjiti potrošnja energije na predmetnom obuhvatu za više od 21% (9.617 MWh/god),

2. Uvođenje obnovljive energije iz sunca instaliranjem Sunčane elektrane od 20 kWp. Planira se godišnja proizvodnja energije od 22.000 kWh.

3. Smanjenje emisija CO2 u okoliš za cca 2.119 tn/god,

Ukupna vrijednost projekta: 24.802.962,83 kuna

EU sufinanciranje projekta: 9.704.074,40 kuna

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2016.- prosinac 2020.

Kontakt osoba: Tihomir Škvarić, Voditelj projekta

e-mail: tihomir.skvaric@nexe.hr